شماره تماس دفتر   02181455507
 امور دانشجویان شاهد و ایثارگر لطفاً جهت هرگونه پیگیری  مربوط به امور دانشجویی و آموزشی با این
02181455751  شماره تماس بگیرید . 
                                    
آدرس ایمیل :shahed.isargaran@behdasht.gov.ir
m.sedigh@behdasht.gov.ir      
 
آدرس پستی :
شهرک قدس، خیابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه پنجم